waltrovka
360

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost Penta Real Estate, s.r.o. uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může Penta Real Estate, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci vybrané bytové jednotky, nebytové jednotky či rodinného domu. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že tzv. předrezervace (tj. nezávazná rezervace s platností 5 dní) není platně uskutečněna do doby, než mi prodejce písemně nebo emailem potvrdí, že předrezervaci učinil. Za účelem závazné rezervace je nutná osobní schůzka s prodejcem a uzavření písemné rezervační smlouvy.

HYPOASISTENT

HYPOASISTENT spolupracuje se všemi největšími bankami, a je tak schopen představit celou aktuální nabídku hypotečních produktů. Poradí s výběrem typu úrokové sazby a pomůže s kompletací dokumentů, ve spolupráci s námi zajistí dokumentaci k Vašemu bytu či domu, komunikaci s katastrem i bankou. K rychlému orientačnímu výpočtu aktuálních sazeb Vám poslouží hypoteční kalkulačka umístěná na webových stránkách www.hypoasistent.cz.
HYPOASISTENT Vám diskrétně poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.


[pages/hypoasistent_logo_small.jpg]

Klientská linka: +420 608 444 080
Tel.: +420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Viktor Marada
Mobil: +420 739 329 449
Email: maradahypoasistent.com

Věra Mášková
Mobil: +420 775 249 820
Email: maskovahypoasistent.com

Prodejní centrum byty a rodinné domy

Florentinum

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel: 800 555 995
E-mail: waltrovkapentarealestate.com

Pronájem kanceláří

Miloš Kocián

Mobil: +420 737 205 563
Email: kocianpentarealestate.com

Lukáš Machula

Mobil: +420 703 151 561
Email: machulapentarealestate.com