logo

Mechanica

Mechanica představuje část projektu, která je situována nejblíže stanici metra B Jinonice, s jejímž vestibulem ji propojuje nová lávka pro pěší. Občanská vybavenost v podobě obchodů, restaurací a ostatních služeb vznikne v prostoru přilehlého centrálního náměstí od podzimu 2017 do léta 2018. Kancelářské budovy jsou navrženy maximálně efektivně. Veškeré prostory lze uspořádat dle požadavků klientů a maximálně se přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce.

PRONÁJEM

Lenka Preslová
+420 739 247 540
preslova@pentainvestments.com

Miloš Kocián
+420 737 205 563
kocian@pentainvestments.com